AZS UMCS

Archiwalna strona projektów "Sport dla każdego" i "Aktywność dla każdego".
Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostały zrealizowane przy pomocy finansowej Miasta Lublin w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku.

Bubble Football

RegulaminDokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Informacje dodatkowe

W ramach projektu dla rodziców/opiekunów z dziećmi powyżej 13 lat realizowane były treningi w nowych formach aktywności ruchowej - Bubble Football.

Zorganizowano 20 treningów Bubble Futbol.

Treningi obyły się również w ramach akcji “Lato w mieście”, by stworzyć możliwości dla skorzystania z tej formy ruchu lubelskim rodzinom, które pozostały na okres wakacyjny w Lublinie. Treningi odbyly się również w ramach “Sport Festiwalu” z okazji dnia dziecka. Podczas treningów dzieci otrzymały atrakcyjne sportowe upominki i gadżety.

Poniżej archiwalne informacje dotyczące treningów:

 

Bubble Football Aktywność dla każdego Budżet Obywatelski

Przychodząc stwarzasz ciekawe wyzwanie społeczne dla Twojego dziecka. 

W trakcie treningów dla najmłodszych  podopiecznych (do 6 lat) którzy ze względu na wiek nie będą mieli możliwości uczestnictwa w treningach będzie zapewniona opieka w formie animatora z wykorzystaniem placu zabaw dla dzieci jako miejsca aktywności ruchowej. 

UWAGA: Podczas zajęć organizowanych w ramach akcji "LATO W MIEŚCIE" opieka animatora jest zapewniona na zajęciach w sytuacji gdy na dzień przed rozpoczeciem zajęć będzie zgłoszonych minimum pięcioro dzieci w wieku do lat 6.

WAŻNE: Jedynym warunkiem uczestnictwa jest ważne ubezpieczenie NNW. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu ubezpieczenia NNW. 

 

Uczestnictwo dzieci/ osób niepełnoletnich w zajęciach:

Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach za zgodą rodzica. Wówczas ze względu na ograniczoną liczbę Bumper Balli należy dokonać osobnej rejestracji podając dane dziecka i dane kontaktowe (tel.) osoby dorosłej. 

WAŻNE 1: Rodzicu/opienkunie jeśli zgłaszasz swoje dziecko jednocześnie oświadczasz, że posiada ono ubezpieczenie NNW.

WAŻNE 2: Rodzicu/opiekunie dokonując rejestracji siebie i dziecka użyj dwóch różnych maili.

Opiekuni pozostawiający dzieci pod opieką animatora podpisują oświadczenie o przekazanie opieki nad dzieckiem na miejscu.

Zdjęcia z zajęć "Lato w mieście" w dniu 20.08.2017 w galerii pod linkiem: KLIKNIJ

Zdjęcia z zajęć "Lato w mieście" w dniu 23.07.2017 w galerii pod linkiem: KLIKNIJ

Zdjęcia z zajęć "Lato w mieście" w dniu 08.07.2017 w galerii po linkiem: KLIKNIJ

Zdjęcia z pierwszych treningów w dniu 9 kwiecień w galerii pod linkiem: KLIKNIJ

O zajęciach z Bubble Football w Dniu Dziecka NA SPORTOWO z AZS UMCS (3 czerwiec 2017) więcej informacji i galeria pod linkiem: KLIKNIJ

Zdjęcia z Bubble Football podczas zakończenia sezonu Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin pod linkiem: KLIKNIJ