AZS UMCS

Archiwalna strona projektów "Sport dla każdego" i "Aktywność dla każdego".
Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostały zrealizowane przy pomocy finansowej Miasta Lublin w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku.

Jump & Fit

RegulaminDokonanie zapisu na trening jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Informacje dodatkowe

W ramach projektu dla rodziców/opiekunów z dziećmi powyżej 13 lat realizowane były treningi w nowych formach aktywności ruchowej -  Jump&Fit.

Podczas 45 treningów JUMP&FIT uczestniczyło ponad 600 osób dorosłych wraz z dziećmi.

W trakcie treningów dla najmłodszych podopiecznych (do 6 lat) którzy, ze względu na wiek nie mieli mieli możliwości uczestnictwa w treningach, była zapewniona opieka w formie animatora, z wykorzystaniem placu zabaw dla dzieci jako miejsca aktywności ruchowej. Dodatkowo w ramach tego zadania udało się zorganizować Minimaraton Jump&Fit z okazji otwarcia nowego stadionu Lekkoatletycznego w Lublinie.

 

 

Poniżej archiwalne informacje dotyczące treningów:

WAŻNE: Jedynym warunkiem uczestnictwa jest ważne ubezpieczenie NNW. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu ubezpieczenia NNW. 

Czas trwania: jedna jednostka treningowa trwa 45 minut.

Miejsce: sala fitness FIT&GYM AZS (Stadion ARENA Lublin)

________________________________________________

Dbaj o siebie i zakorzeniaj w młodszym pokoleniu zdrowe nawyki.

Przychodząc nie myślisz tylko o sobie. Stwarzasz również ciekawe wyzwanie społeczne dla Twojego dziecka. 

W trakcie treningów dla najmłodszych  podopiecznych (do 6 lat) którzy ze względu na wiek nie będą mieli możliwości uczestnictwa w treningach będzie zapewniona opieka w formie animatora z wykorzystaniem placu zabaw dla dzieci jako miejsca aktywności ruchowej. 

UWAGA: Opieka animatora jest zapewniona na wszystkich zajęciach od pierwszych zajęć (18.04.2017) do 30 maja i od 1 września do ostatnich zajęć (22.12.2017).

Uczestnictwo dzieci/ osób niepełnoletnich w zajęciach:

Dzieci od 6 lat mogą wraz z rodzicami przebywać w sali fitness i uczestniczyć w zajęciach - za zgodą rodzica/opiekuna. Wówczas ze względu na ograniczoną liczbę trampolin należy dokonać osobnej rejestracji podając dane dziecka i dane kontektowe osoby dorosłej. W tej sytuacji należy przed zajęciami przekazać koordynatorowi zadania oświadczenie do pobrania poniżej: 

>>> OŚWIADCZENIE DO POBRANIA

Opiekuni pozostawiający dzieci pod opieką animatora podpisują oświadczenie o przekazanie opieki nad dzieckiem na miejcu.