AZS UMCS

Archiwalna strona projektów "Sport dla każdego" i "Aktywność dla każdego".
Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostały zrealizowane przy pomocy finansowej Miasta Lublin w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku.

LDKS - AZS UMCS - SUMO

Lubelskie Dni Kultury Studenckiej NA SPORTOWO
Data: 20.05.2017, godz.16.00
Miejsce: FIT&GYM AZS