AZS UMCS

Archiwalna strona projektów "Sport dla każdego" i "Aktywność dla każdego".
Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostały zrealizowane przy pomocy finansowej Miasta Lublin w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku.

LKDS - AZS UM - ZUMBA

Lubelskie Dni Kultury Studenckiej NA SPORTOWO

Data: 19.05.2017, godz. 20:00-21:00
Miejsce: Hala UM sala 106, ul. Chodźki 15