AZS UMCS

Archiwalna strona projektów "Sport dla każdego" i "Aktywność dla każdego".
Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostały zrealizowane przy pomocy finansowej Miasta Lublin w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku.

Lubelskie dni kultury studenckiej NA SPORTOWO- BIEGI

Bieg przełajowy po Parku Akademickim UMCS. Dziękujemy za uczestnictwo i gratulujemy WSZYSTKIM!