AZS UMCS

Archiwalna strona projektów "Sport dla każdego" i "Aktywność dla każdego".
Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostały zrealizowane przy pomocy finansowej Miasta Lublin w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku.

Dni Seniora NA SPORTOWO z AZS UMCS

Zajęcia odbyły się:

06.czerwca w godzinach 10.00-12.30 Miejsce: Klub Seniora „Pod świerkami” – ul. Tuwima 5

06.czerwca w godzinach 18.00-20.00 Miejsce: Klub Róży Wiatrów – ul. Róży Wiatrów 9

07. czerwca w godzinach 16.00-19.00 Miejsce: Klub „Owocowa” – ul. Owocowa 6