AZS UMCS

Archiwalna strona projektów "Sport dla każdego" i "Aktywność dla każdego".
Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostały zrealizowane przy pomocy finansowej Miasta Lublin w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku.

Booble Football 07.08.2017

Zajeia w ramach akcji "Lato w mieście"

W tym dniu odbyło się 5 zajęć z Bubble football.

Zajęcia odbywały się w godzinach: 

10.00-11.00, 11.30-12.30, 13.00-14.00, 14.30- 15.30