AZS UMCS

Archiwalna strona projektów "Sport dla każdego" i "Aktywność dla każdego".
Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostały zrealizowane przy pomocy finansowej Miasta Lublin w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku.

Jump & Fit

Trening na trampolinach to nowa forma aktywności ruchowej. Celem zadania jest budowanie więzi rodzinnych i pokoleniowych poprzez sport jak i zwiększenie zainteresowania nowymi formami aktywności ruchowej.