AZS UMCS

Archiwalna strona projektów "Sport dla każdego" i "Aktywność dla każdego".
Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostały zrealizowane przy pomocy finansowej Miasta Lublin w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku.

LDKS - UNIWERSYTET PRZYRODNICZY

19 maja w ramach Lubelskich Dni Kultury Studenckiej NA SPORTOWO w ramach projektu "Aktywność dla każdego" zostały przeprowadzone zawody z dyscyplin takich jak: turiej tenisa stołowego, zawody w strzeleniu z łuku i zawody w podciąganiu na drążku.

Organizatorem był Klub AZS Uniwerytetu Przyrodniczego