AZS UMCS

Archiwalna strona projektów "Sport dla każdego" i "Aktywność dla każdego".
Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostały zrealizowane przy pomocy finansowej Miasta Lublin w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku.

Siłownia

W ramach projektu zapraszamy bezpłatnie i bez zapisów na siłownię: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-23.00 i w soboty w godzinach 9.00 - 17.00. Z wyjątkiem zajęć zorganizowanych realizowanych w ramach projektów: Aktywny Lublin, Aktywny Student, Aktywny Uczeń. Zapraszamy również na zajęcia zorganizowane - treningi GS w ramach projektu "Sport dla każdego".