AZS UMCS

Archiwalna strona projektów "Sport dla każdego" i "Aktywność dla każdego".
Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostały zrealizowane przy pomocy finansowej Miasta Lublin w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku.

Bubble Football

Treningi w nowej formie aktywności ruchowej – Bubble football dla ojców/ dziadków/mężczyzn z dziećmi/wnukami/podopiecznymi jak i w każdej innej kombinacji :) Celem zadania jest budowanie więzi rodzinnych i pokoleniowych poprzez sport jak i zwiększenie zainteresowania nowymi formami aktywności ruchowej.