AZS UMCS

Archiwalna strona projektów "Sport dla każdego" i "Aktywność dla każdego".
Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostały zrealizowane przy pomocy finansowej Miasta Lublin w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku.

Lubelskie dni kultury studenckiej NA SPORTOWO

Organizacja na terenie Miasta Lublin, w ramach Lubelskich Dni Kultury Studenckiej 2017, cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych w różnych formach aktywności ruchowej m.in. bubble football, gra sumo. Cykl imprez zakończony będzie uroczystym wręczeniem nagród dla najlepszych drużyn i najbardziej aktywnych uczestników połączony z występem artystycznym.