AZS UMCS

Archiwalna strona projektów "Sport dla każdego" i "Aktywność dla każdego".
Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostały zrealizowane przy pomocy finansowej Miasta Lublin w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku.

LDKS - KUL

Zawody w wyciskaniu sztangi leżąc.

W zawodach wzięło udział:
14 mężczyzn
kat. 74 zwyciężył Kawka Adam z wynikiem 140 kg
kat 93 kg zwyciężył Dawid Pelc z wynikiem 195kg
kat + 93kg zwyciężył Pawlina Damian z wynikiem 200 kg

12 kobiet
kat 63 zwyciężyła Hereć Ewelina  z wynikiem 62,5 kg
kat + 63kg zwyciężyła Podsiada Agnieszka z wynikiem 82,5 kg