AZS UMCS

Archiwalna strona projektów "Sport dla każdego" i "Aktywność dla każdego".
Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostały zrealizowane przy pomocy finansowej Miasta Lublin w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku.

LDKS - UMCS - Szachy

Lubelskie Dni Kultury Studenckiej NA SPORTOWO

Data: 19.05.2017, godz. 16.45-19.45
Miejsce: Świetlica klubowa Lubelskiego Kluby Szachowego przy al. J. Piłsudskiego 22