AZS UMCS

Archiwalna strona projektów "Sport dla każdego" i "Aktywność dla każdego".
Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostały zrealizowane przy pomocy finansowej Miasta Lublin w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku.

Podziekowania

2016-01-31 15:29
Podziekowania

Dziękujemy wszystkim, którzy poparli nasze projekty oddając na nie swój cenny głos!