AZS UMCS

Archiwalna strona projektów "Sport dla każdego" i "Aktywność dla każdego".
Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostały zrealizowane przy pomocy finansowej Miasta Lublin w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku.

zapisy na zajęcia

2016-02-28 00:00
zapisy na zajęcia

Zapraszamy do zapisów na zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach projektów "Sport dla każdego" i "Aktywność dla każdego" realizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin.

Zapisy internetowe na zajęcia są możliwe na tydzień przed, a wygasają na 3 godziny przed ich rozpoczęciem. Zapis internetowy traci ważność w momencie rozpoczęcia zajęć. W przypadku wolnych miejsc jest możliwość zapisu - tuż przed rozpoczęciem zajęć, bezpośrednio u Instruktora. 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie ubezpieczenia NNW.