AZS UMCS

Archiwalna strona projektów "Sport dla każdego" i "Aktywność dla każdego".
Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostały zrealizowane przy pomocy finansowej Miasta Lublin w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku.

Wyniki głosowania

2016-02-19 14:51
Wyniki głosowania

Jest nam niezmiernie miło poinformować o wynikach Budżetu Obywatelskiego Lublina na rok 2017.

Projekty "Sport dla każdego" i "Aktywność dla każdego" wygrały i trafiły do realizacji w 2017 roku.