AZS UMCS

Archiwalna strona projektów "Sport dla każdego" i "Aktywność dla każdego".
Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostały zrealizowane przy pomocy finansowej Miasta Lublin w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku.

Kontakt

Klub Uczelniany
Akademickiego Związku Sportowego
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ul. Langiewicza 22, 20-032 Lublin
NIP: 712-24-89-359
KRS: 0000056079, REGON: 431150007
tel. 81 463 45 35, fax. 81 464 37 99
e-mail: obywatelski@azs.umcs.pl

Jak dojechać